Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków przemysłowych przy użyciu różnych technologii:

(kliknij na element na rysunku, którym jesteś zainteresowany)

[polski/]

- Fizykochemiczne oczyszczanie
- Oczyszczanie osadów
- Beztlenowe
/tlenowe oczyszczanie
-
Filtracja przy użyciu filtrów bębnowych i dyskowych
-
Filtracja przy użyciu membran
-
Systemy utleniania
- Equalisation tanks
-
Redukcja nadwyżki biologicznej w osadzie

Zastosowania w oczyszczaniu wody:

- Redukcja: Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT) / Biologicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT)
- Usuwanie olejów i tłuszczy
- Usuwanie związków mineralnych
- Usuwanie pestycydów
- Dekoloryzacja
- Odwadnianie osadu
- Nitryfikacja i denitryfikacja

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved