Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Dwutlenek chloru

 1. Co to jest stabilizowany dwutlenek chloru?

 2. Jak on działa?
 3. Jak bardzo jest skuteczny?
 4. Jak się go stosuje?
 5. Gdzie jest stosowany?
  1. Systemy z gorącą i zimną wodą
  2. Oczyszczanie warzaw
  3. Kontrola i usuwanie biofilmu
  4. Chłodnie kominowe
  5. Scrubbers (płuczka wieżowa, skruber)
  6. Woda pitna
  7. Usuwanie bakterii żalazowych
  8. Legionella

 

 

Dwutlenek chloru

Potrzeba zastąpienia środka odkażającego jakim jest chlor, spowodowała pojawienie się kilku możliwych rozwiązań alternatywnych. Choć żaden środek odkażający nie działa idealnie, dwutlenek chloru jest bardzo dobrą alternatywą ze względu na pewne jego właściwości.

1. Co to jest stabilizowany dwutlenek chloru?

Tak jak ozon i chlor, dwutlenek chloru to utleniający biocyd i toksyna metaboliczna. Oznacza to, że dwutlenek chloru zabija mikroorganizmy poprzez zakłócenie procesu transportu składników odżywczych przez ich ściany komórkowe a nie przez zakłócenie procesów metabolicznych.
Stabilizowany dwutlenek chloru to ClO2 w roztworze wodnym. Dodatek kwasu aktywuje ten środek odkażający.

Do góry

 

2. Jak działa dwutlenek chloru?

Z biocydów utleniających, dwutlenek chloru jest najbardziej selektywnym utleniaczem. Zarówno ozon jaki i chlor są znacznie bardziej reaktywne niż dwutlenek chloru, i są zużywane przez większość związków organicznych. Dwutlenek chloru natomiast reaguje jedynie ze zredukowanymi związkami siarki, aminami drugiego i trzeciego rzędu, oraz innymi mocno zredukowanymi i reaktywnymi związkami organicznymi. To pozwala na zastosowanie znacznie mniejszych dawek dwutlenku chloru, aby osiągnąć bardziej stabilne pozostałości niż w przypadku chloru lub ozonu. Dwutlenek chloru, jeśli odpowiednio zastosowany może być w sposób skuteczny użyty przy znacznie większym ładunku materii organicznej niż ozon czy chlor. Wynika to z jego lepszej selektywności.

Do góry

3. Jak bardzo jest skuteczny?

Skuteczność dwutlenku chloru jest co najmniej tak wysoka jak chloru, ale przy niższych stężeniach. Istnieje jednak więcej zalet tego związku:

 1. Skuteczość bakteriobójcza w szerokim zakresie pH;
 2. Dwutlenek chloru jest bardziej skuteczny od chloru jeśli chodzi o niszczenie zarodników, bakterii, wirusów;
 3. Wymagany czas kontaktu dla ClO2 jest krótszy;
 4. Dwutlenek chloru jest lepiej rozpuszczalny;
 5. Brak korozji spowodowanej wysokimi stężeniami chloru. Redukcja długoterminowych kosztów utrzymania;
 6. Dwutlenek chloru nie reaguje z NH3 lub NH4+;
 7. Niszczy prekursory THM i promuje koagulacje;
 8. ClO2 niszczy fenole i nie ma wyraźnego zapachu;
 9. Jest lepszy niż chlor w usuwaniu związków żelaza i magnezu, szczególnie związków kompleksowych;

Do góry

4. Jak jest stosowany?

Dwutlenek chloru może być użyty na dwa sposoby. Pierwszy to produkcja w miejscu zastosowania. Druga jest to możliwość zamówienia dwutlenku chloru w stabilizowanej formie (SCD).

SCD jest aktywowany w miejscu zastosowania; w każdym momencie gdy jego użycie jest pożądane. Może być dozowany do istniejącego już lub nowego procesu gdzie dezynfekcja musi zostac przeprowadzona.

To sprawia, ze jest łatwym w użyciu, bezpiecznym i wszechstronnym środkiem odkażającym.

System dozowania nie zajmuje dużo miejsca, jest bezpieczny w uzyciu oraz łatwy do dostosowania i nie wymagający w utrzymaniu.

Dwutlenek chloru w torebkach

chlorine dioxide dosing system

Do góry

5. Gdzie jest stosowany?

Zapobieganie i kontrola Legionellii

W zapobieganiu i kontroli bakterii Legionella, dwutlenek chloru odgrywa istotną role. Specyficzne cechy charakterystyczne tego środka odkażającego zapewniają odpowiednie działanie ClO2 w sytuacjach kiedy inne środki zawodzą.

 

Biofilm w rurociągach może chronić Legionella przed większością środków odkażających.

 

Dwutlenek chloru usuwa biofilm i zabija bakterie, zarodniki i wirusy.

Do góry

Usuwanie i kontrola biofilmu

Warstwa biofilmu jest to warstwa mikroorganizmów w warstwie śluzu, wytworzona na powierzchniach w kontakcie z wodą. Znajdowanie się mikroorganizmów w biofilmach może je chronić przed stężeniami biocydów, które bez takiej ochrony usunełyby lub zahamowałyby wzrost mikroorganizmow wolno zawieszonych w wodzie.

 

Biofilmy zapewniają bezpieczne schronienie dla mikroorganizmów takich jak Listeria, E. Coli oraz Legionella, gdzie mogą się one rozmnażać do poziomu, przy których zanieczyszczenie produktów np. spozywczych w kontakcie z wodą jest nieuniknione.

legionella in biofilm
Legionella w biofilmie (©Vernagene)

Zostało udowodnione ponad wątpliwość, że dwutlenek chloru usuwa biofilmy z systemów wodnych i zapobiega ich tworzeniu się gdy jest dawkowany na niskim poziomie w sposób ciągły. Podchloryn Zostało potwierdzone, dla porównania, ze jako środek mający niewielki wpływ na biofilmy.

Do góry

Traktowanie chłodni kominowych

Czyszczenie i dezynfekcja chłodni kominowych jest istotna ze względu na kilka powodów. Większość z nich tej dobrze znana. Czyste rury oznaczają większą wydajność wymiany ciepła, większą trwałość rur i niższe koszty utrzymania.

Większość ludzi jednakże nie jest świadomych, że chłodnie kominowe powodują możliwe zagrożenie dla zdrowia. Warunki wysokiej temperatury są idealne dla rozwoju kilkunastu rodzajów organizmów patogenicznych (takich jak Legionella).

Użycie dwutlenku chloru wiąże się z kilkoma zaletami:

 • Jest to bardzo silny biocyd i środek odkażający;
 • Zapobiega i usuwa biofilmy;
 • W przeciwieństwie do chloru, efektywność bakteriobójcza ClO2 jest w pH między 4 a 10; Nie jest wymagane zrzucanie oraz napełnianie świeżą woda;
 • Efekty korozji dwutlenku chloru są minimalne w porównaniu do efektów korozyjnych wysokiej wody z kranu;
 • Efektywność bakteriobójcza jest nie zmieniona w pH między 4 a 10; Zakwaszanie nie jest dlatego wymagane;
 • Dwutlenek chloru może być użyty w formie sprayu. Dlatego może sięgać łatwo do wszystkich miejsc;
 • I co ważne: ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Do góry

"Scrubbers" (płuczki kominowe)

"Scrubbers" są podobne w zaprojektowaniu do chłodni kominowych. Główna różnica pomiędzy nimi dwoma to fakt, że "scrubbers" to system pod ciśnieniem, podczas gdy chłodnie kominowe działają na zasadzie ssania. "Scrubbers" recylkuluja wodę i rozpraszają ja poprzez zakończenie systemu, wspólnie ze strumieniem przepływu powietrza. Funkcją wody recylkulowanej jest absorbowanie z powietrza związków tworzących odór.

Dwutlenek chloru dodawany do wody recylkulowanej reaguje gwałtownie z elementami tworzącymi odór absorbowanymi do wody, jak również z tymi pozostającymi w powietrzu. Zwykle, niski poziom ilości dwutlenku węgla, około 0.2-ppm, jest wystarczający aby zapewnić kontrole odoru.

Do góry

Dezynfekcja wody pitnej

Dwutlenek chloru jest używany od lat w dezynfekcji wody pitnej (USA od roku 1944). Zapotrzebowanie na niego wzrosło, gdy okazało się ze chlor oraz podobne produkty tworzą niektóre niebezpieczne produkty uboczne dezynfekcji (DPD), takie jak THMy (trihalometany).

Od tego czasu wiele firm bazujących na użyciu wody w Wielkiej Brytanii i USA zaczęło stosować ClO2. Istnieje jednak o wiele więcej powodów dla których warto używać dwutlenku chloru do tego celu:

 1. Efektywność bakteriobójcza jest nie zmieniona w pH między 4 a 10; Zakwaszanie nie jest dlatego wymagane;
 2. Dwutlenek chloru jest nadrzędny co do chloru jeśli chodzi o niszczenie zarodników, bakterii, wirusów i innych patogenów w równym stopniu;
 3. Wymagany czas kontaktu dla ClO2 jest krótszy;
 4. Dwutlenek chloru jest lepiej rozpuszczalny;
 5. Brak korozji spowodowanej wysokimi stężeniami chloru. Redukcja długoterminowych kosztów utrzymania;
 6. Dwutlenek chloru nie reaguje z NH3 lub NH4+;
 7. Niszczy prekursory THM i wzmaga koagulacje;
 8. ClO2 niszczy fenole i nie ma wyraźnego zapachu;
 9. Jest lepszy niż chlor w usuwaniu związków żelaza i magnesu, szczególnie związków kompleksowych;

Do góry

Oczyszczanie warzyw

Dwutlenek chloru jest wspaniałym środkiem do procesu oczyszczania warzyw. Zdolność zabijania rodników, wirusów i grzybów przy niskich jego stężeniach jest bardzo istotna.

ClO2 jest sprawdzonym środkiem, który może być użyty do rozwiązywania problemów związanych z żywnością. Nie wpływa na smak, zapach lub wygląd. Jest bezpieczny w użyciu i zgodny z regulacjami o żywności. Poniżej podane jest kilka przykładów gdzie dwutlenek chloru jest stosowany:

 • Jabłka: kontrola bakterii E.Coli i Listeria
 • Ziemniaki: ochrona przed śnieciąi "silver scurf"
 • Sałata, celer i cebula: w porównaniu z podchlorynem zawartość witaminy C pozostaje większa, a zawartość potasu mniejsza
 • Owoce cytrusowe: skuteczna ochrona przed zieloną pleśnią i gorzką zgnilizną sprawdzona w kilku wartościach pH, niskim stężeniu i organicznym czasie kontaktu

Do góry

Systemy gorącej i zimnej wody

Zaletami użycia dwutlenku chloru w tych systemach zostały już przedstawione w opisie usuwania biofilmów i bakterii Legionella. Istnieje jednak więcej zalet tego związku:

 1. Efektywność bakteriobójcza jest nie zmieniona w pH między 4 a 10; Zakwaszanie nie jest dlatego wymagane;
 2. Dwutlenek chloru jest nadrzędny co do chloru jeśli chodzi o niszczenie zarodników, bakterii, wirusów i innych patogenów w równym stopniu (nawet cryptosporidium i giardia);
 3. Wymagany czas kontaktu dla ClO2 jest krótszy;
 4. Dwutlenek chloru jest lepiej rozpuszczalny;
 5. Brak korozji spowodowanej wysokimi stężeniami chloru. Redukcja długoterminowych kosztów utrzymania;
 6. Dwutlenek chloru nie reaguje z NH3 czy NH4+;
 7. Niszczy prekursory THM i wzmaga koagulacje;
 8. ClO2 niszczy fenole i nie ma wyraźnego zapachu;
 9. Jest lepszy niż chlor w usuwaniu związków żelaza i magnesu, szczególnie związków kompleksowych;

Do góry

Zainteresowany innymi metodami dezynfekcji?

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved