Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Odwrócona Osmoza

kliknij tutaj! -> Membrany / systemy membran na sprzedaż !!!

W procesie odwróconej osmozy (RO) przepływ wody przez membranę jest wymuszony, pozostawiając zanieczyszczenia na filtrze. Przepuszczalność membran może być tak niewielka, że prawie wszystkie zanieczyszczenia, cząsteczki soli, bakterie i wirusy zostają odseparowane od wody.

Instalacje RO są używane w wielu przemysłach, np.:

  • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
  • Oczyszczanie wody pitnej
  • Oczyszczanie wód powierzchniowych
  • Oczyszczanie wody z warstw wodonośnych
  • Oczyszczanie wody z płukania w przemyśle elektronicznym, galwanicznym i szklanym
  • Urządzenia produkcji sód i butelkowania wody
  • Woda w bojlerach i wstrzykiwanie pary wodnej
  • Szpitale i laboratoria
  • Zastosowania środowiskowe (Recykling)
  • Odsalanie

Systemy z woda słonawą

Co to jest odwrócona osmoza?

Czyszczenie membran odwróconej osmozy

LennRO Systems

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved