Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Tabele obliczeń i przeliczeń jednostek CALCULATORS

Zapamiętaj te stronę!
Zakładka

Przeliczanie jednostek Obliczenia
Zamiana Jednostek Długości Opad na Powierzchnie
Obliczanie Powierzchni Energia na Ogrzanie Wody
Zamiana Jednostek Objętości Koszty I.E.
Przeliczanie Wagi Całkowita substancja rozpuszczona (TDS)
Zamiana Jednostek Temeratury Chłodzenie Wiatraka
Przeliczanie Ciśnienia Wilgotność Względna
Obliczanie Przepływu w Procesie Przeliczanie jednostek twardości oraz Obliczanie Twardości Wody
Obliczanie Objętości Przepływu Masa Cząsteczkowa
Obliczanie Lepkości Dynamicznej Cechy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
Obliczanie Lepkości Kinetycznej (Indeks) Stabilność Rynzara
Przedrostki Indeks Langelier'a
Przeliczanie Przewodności Dokładność Analizy Wody
Przeliczanie Parts Per Million (ppm) Współczynnik siły jonowej i aktywność jonów
Obliczanie Ciśnienia Osmotycznego
Obliczenia Wymiany Jonowej dla jednego elementu chemicznego
Obliczenia Wymiany Jonowej dla więcej niż jednego elementu chemicznego, czynnik selektywności i czynnik separacji


Przy użyciu tych tabel obliczeń i przeliczeń możesz przeliczyć jednostki Anglo-Amerykańskie na standardowe jednostki SI. Jest to bardzo przydatne, gdyż większość Amerykanów i Brytyjczyków używa jednostek Anglo-Amerykańskich, podczas gdy w Europie zwykle stosuje się standardowe jednostki SI. Przy pomocy powyższych "kalkulatorów" możesz przeliczyć jednostki najpowszechniej używane. Niewielki przegląd jednostek najczęściej stosowanych w przemyśle znajduje się w tabeli obliczeń przepływu w procesie. Inne tabele przeliczeń mogą zamieniać więcej jednostek i posiadają niektóre użyteczne informacje uzupełniające. Możesz również obliczyć ilość pieniędzy, które są możliwe do zaoszczędzenia kiedy recyrkulujesz wodę opadową zamiast zużywać wodę wodociągową (kalkulator opadu na powierzchnie) oraz koszty energii, kiedy używasz bojlera do podgrzewania wody (kalkulator energii)


o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved