Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Dezynfekcja

Istnieje szerokie spektrum technik do dezynfekcji cieczy i powierzchni. Lenntech oferuje kilka metod dezynfekcji z naciskiem na rozwiązania przyjazne środowisku. Są to:

Inne rozwiązania to:

  • Chlor
  • Podchloryn

Każda technika ma swoje specyficzne zalety i spektrum zastosowania. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre zalety i wady tych metod.

Technologia/ Metoda

Przyjazna środowisku

Produkty uboczne

Skuteczność

Inwestycja początkowa

Koszty eksploatacyjne

Ciecze

Powierzchnie

Ozon

+

+

++

-

+

++

++

UV

++

++

+

+/-

++

+

++

Dwutlenek chloru

+/-

+/-

++

++

+

++

--

Chlor gazowy

--

--

-

+

++

+/-

--

Podchloryn

--

--

-

+

++

+/-

--

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre zastosowania:

Technologia

Zastosowanie

Dezynfekcja ozonem

Przemysł farmaceutyczny, woda pitna, woda używana do różnych procesów, woda ultra czysta, dezynfekcja powierzchni

UV

woda używana do różnych procesów, woda pitna, usuwanie ozonu, woda ultra czysta, dezynfekcja powierzchni

Dwutlenek chloru

woda pitna, dezynfekcja rurociągów

Skontaktuj się z nami w sprawie pytań związanych z problemem dezynfekcji wody oraz oczyszczania powietrza powiązanych z dezynfekcją.

Więcej informacji na temat dezynfekcji wody jest teraz dostępne na naszej stronie.

Sprawdź nastepujace strony:

Dezynfekcja wody: Wstęp

Potrzeba dezynfekcji wody Historia oczyszczania wody pitnej

Co to jest dezynfekcja wody?

Choroby wywoływane przez zanieczyszczenie wody Czynniki wpływające na dezynfekcje Warunki do dezynfekcji Standardy dla wody pitnej UE USA

Oczyszczanie wody w basenach Zanieczyszczenie wody w basenach Dezynfekcja wody w basenach Dezynfekcja w basenach i aspekty zdrowotne

Chłodnie kominowe Zanieczyszczenia wody w chłodniach kominowych Dezynfekcja wody w chłodniach kominowych Regulacje dotyczące chłodni kominowych

Chemiczne środki odkażające Chlor Podchloryn sodu Chloramina Dwutlenek chloru Jonizacja: srebro miedz Nadtlenek wodoru Brom Nadtlenek Peracetic acid

Produkty uboczne dezynfekcji Rodzaje produktów ubocznych dezynfekcji Badania na temat efektów zdrowotnych produktów ubocznych dezynfekcji

System chlorowania

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved