Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Co to jest dezynfekcja wody?

Dezynfekcja wody

Co to jest dezynfekcja wody?

Dezynfekcja wody oznacza usuwanie, de-aktywację lub zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych. Podczas procesu dezynfekcji mikroorganizmy są niszczone lub de-aktywowane, co hamuje ich wzrost oraz reprodukcję. Jeśli mikroorganizmy znajdują się w wodzie pitnej, jej spożywanie stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Sterylizacja to proces spokrewniony z dezynfekcją. Jednakże, podczas sterylizacji zabijane są wszystkie mikroorganizmy, zarówno szkodliwe jak i nieszkodliwe dla zdrowia człowieka.

Media
Dezynfekcja może być przeprowadzana przy użyciu środków fizycznych lub chemicznych. Środki te usuwają również z wody zanieczyszczenia organiczne, które stanowią substancje odżywcze lub schronienie dla mikroorganizmów. Środki dezynfekujące nie powinny jedynie zabijać mikroorganizmy. Powinny mieć one także efekt rezydualny (residual effect), co oznacza, że pozostają one aktywne w wodzie po zakończeniu procesu dezynfekcji. Środek dezynfekujący powinien zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych w rurociągach po przeprowadzeniu dezynfekcji. W ten sposób nie dochodzi do ponownego zakażenia mikrobiologicznego.


W dezynfekcji chemicznej mogą być zastosowane następujące środki:
- Chlor (Cl2)
- Dwutlenek chloru (ClO2)
- Podchloryn (OCl-)
- Ozon (O3)
- Brom (Br2), jod (I)
- Chlorek bromu (BrCl)
- Metale: miedz (Cu2+), srebro (Ag+)
- Nadmanganian potasu (KMnO4)
- Fenole
- Alkohole
- Mydła i detergenty
- Sole glinu
- Nadtlenek wodoru
- Niektóre kwasy i zasady

W dezynfekcji metodą fizyczną mogą być zastosowane następujące środki:
- Światło ultrafioletowe (UV)
- Promieniowanie elektronowe
- Promieniowanie gamma
- Fale dźwiękowe
- Ciepło

Jak działa dezynfekcja?

De-aktywacja zanieczyszczenia mikrobiologicznego za pomocą metody chemicznej w wodach naturalnych i nieoczyszczonych jest zwykle etapem końcowym w procesie usuwania mikroorganizmów chorobotwórczych z wody do celów pitnych. Kombinacja etapów oczyszczania (utlenianie, koagulacja, sedymentacja, dezynfekcja, filtracja) sprawia, że woda jest bezpieczna do spożywania. Wiele krajów jako zabieg dodatkowy stosuje drugi stopień dezynfekcji na końcu procesu oczyszczania wody. Chroni to wodę przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w systemie dystrybucji wody. Bakterie mogą bowiem pozostawać w wodzie po pierwszym etapie dezynfekcji lub przedostawać się do wody podczas płukania zwrotnego (obecność bakterii w wyniku kontaktu z wodą gruntową, która może wnikać przez pęknięcia w rurociągu). Zwykle środek dezynfekujący stosowany w drugim stopniu dezynfekcji tej innym niż aplikowany wcześniej.

Więcej informacji na temat efektów zanieczyszczenia wód powierzchniowych detergentami

Dalsze informacje na temat dezynfekcji wody:

Dezynfekcja wody: Wstęp

Potrzeba dezynfekcji wody Historia oczyszczania wody pitnej

Choroby wywoływane przez zanieczyszczenie wody Czynniki wpływające na dezynfekcje Warunki do dezynfekcji Standardy dla wody pitnej UE USA

Oczyszczanie wody w basenach Zanieczyszczenie wody w basenach Dezynfekcja wody w basenach Dezynfekcja w basenach i aspekty zdrowotne

Chłodnie kominowe Zanieczyszczenia wody w chłodniach kominowych Dezynfekcja wody w chłodniach kominowych Regulacje dotyczące chłodni kominowych

Chemiczne środki odkażające Chlor Podchloryn sodu Chloramina Dwutlenek chloru Jonizacja: srebro miedz Nadtlenek wodoru Brom Nadtlenek Peracetic acid

Produkty uboczne dezynfekcji Rodzaje produktów ubocznych dezynfekcji Badania na temat efektów zdrowotnych produktów ubocznych dezynfekcji

System chlorowania

Strona Główna

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved