Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Ur z ą dzenia do zmiękczania wody

Pytania i odpowiedzi na temat twardej wody i zmiękczania wody

Schemat srodka do zmiekczania wody

FAQ na temat zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczaczy wody s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; podzielone na nast&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;puj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci:

1. Pytania na temat twardej wody
2. Pytania na temat zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody
3.Pytania na temat soli zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cych
4.Pytania na temat kosztów zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania
5. Pytania na temat zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody pitnej
6. Pytania na temat utrzymania jednostek do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody
7. Pytania na temat dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ania jednostek do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody
8.Pytania na temat zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczaczy wody w gospodarstwach domowych

1.Twarda woda

1.1 Co to jest twarda woda?

Kiedy woda jest okre&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;lana jako twarda oznacza to po prostu &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e zawiera ona wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;cej minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ów ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; zwykle. S&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; to szczególnie minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y takie jak wap&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; czy magnez. Stopie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody wzrasta, kiedy wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;cej wapnia i magnezu jest rozpuszczonego w wodzie.
Magnez i wap&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; to jony dodatnio na&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adowane. Ze wzgl&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;du na ich obecno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263;, inne dodatnio na&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adowane jony nie b&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;d&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; tak &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;atwo rozpuszcza&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y w wodzie twardej w porównaniu z woda nie zawieraj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ca wapnia i magnezu.
Dlatego te&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; myd&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o nie rozpuszcza si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;atwo w wodzie twardej.

1.2 Dla jakich ga&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;zi przemys&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;u twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody jest istotna?

W wielu przemys&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owych zastosowaniach, takich jak przygotowywanie wody pitnej, produkcja piwa i napojów sodowych, ale równie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; przy wodzie do ch&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;odzenia oraz doprowadzanej do bojlera, twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody jest bardzo wa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;na.

2. Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody

2.1 Co to jest zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody?

Kiedy woda zawiera znacz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce ilo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wapnia i magnezu, nazywana jest wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; tward&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;. Twarda woda jest znana z tego &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e powoduje zaczopowanie rur oraz s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;abe rozpuszczanie myd&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a i detergentów.

Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody jest technik&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; która powoduje usuniecie jonów powoduj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cych twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody, w wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kszo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci przypadków s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; to jony wapnia i magnezu. Jony &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;elaza mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; równie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; usuwane w procesie zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody.
Najlepszym sposobem zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody jest u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycie urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody i pod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;czenie go bezpo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;rednio do jednostek dostarczania wody.

2.2 Co to jest jednostka zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Jednostka do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody to urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywane do redukowania twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody poprzez usuwanie minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ów powoduj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cych to zjawisko.

2.3 Dlaczego stosowane jest zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody?

Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody to bardzo wa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ny proces, poniewa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; w jego rezultacie twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody w domach i firmach jest redukowana.
Kiedy woda jest twarda, zatyka ona rury a myd&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o nie rozpuszcza si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; w niej &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;atwo. Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody zapobiega tym negatywnym efektom. Twarda woda przyczynia si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; do zwi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kszenia ryzyka osadzania si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; kamienia w systemach wodnych gospodarstwa domowego. Kamie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; nagromadza si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;, rury czopuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; i wydajno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; bojlerów do ogrzewania wody i zbiorników jest zredukowana. To powoduje wzrost kosztów domowego ogrzewania o oko&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o 15-20%.
Innym negatywnym efektem kamienia jest to, &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e powoduje niszczenie urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; gospodarstwa domowego, takich jak np. pralki.
Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody oznacza wyd&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;anie trwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci ("&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia") urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; gospodarstwa domowego oraz ruroci&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;gów. Przyczynia si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; ono równie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; do trwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci, wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kszej sprawno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ania solarnych (s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;onecznych) systemów ogrzewania, jednostek klimatyzacji i innych urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324;, których dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;anie oparte jest na przep&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywie wody.


2.4 Jak dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a jednostka do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; to specyficzne wymieniacze jonowe zaprojektowane aby usuwac jony na&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adowane dodatnio.
Mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; one usuwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; g&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ównie jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Wap&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; i magnez okre&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;lane s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;sto jako "minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody".
Czasami jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; stosowane do usuwania &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;elaza. Mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; one usuwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; do 5 miligramów rozpuszczonego &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;elaza na litr wody (5 mg/L).
Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;aj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; automatycznie, pó&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;automatycznie lub s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; obs&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ugiwane r&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;cznie. Ka&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;dy rodzaj urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia jest oceniany na podstawie ile twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e on usun&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; przed potrzeb&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; jago zregenerowania.

Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody gromadzi minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y powoduj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody w zbiorniku i od czasu do czasu usuwa je do odp&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywu.
Wymieniacze jonowe (jonity) s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;sto stosowane do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. Kiedy stosowany jest wymieniacz jonowy do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody, prowadzi on do wymiany jonów wapnia i magnezu na inne jony, np. sód lub potas. Jony wymienne s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; dodawane do zbiornika wymieniacza jonowego jako sole sodu i potasu (NaCl i KCl).

2.5 Jaka ma trwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Dobre jednostka do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e mie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; trwalo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wielu lat. Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie dostarczone w latach 80-tych mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; dalej spe&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;nia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; swoja funkcje, i wiele z nich wymaga niewielu zabiegów utrzymywania poza nape&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;nianiem od czasu do czasu zbiorników solami.

3. Sole zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce

3.1 Jakie rodzaje soli s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; sprzedawane do procesów zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; sprzedawane trzy rodzaje soli:
- Sól kamienna
- "Solar salt"
- Sól odparowana

Sól kamienna jako minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322; pojawia si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; naturalnie pod ziemia. Jest ona wydobywana ze z&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ó&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; soli w wyniku tradycyjnych metod górniczych. Zawiera ona pomi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzy 98 - 99% chlorku sodu. Jej poziom nierozpuszczalno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci w wodzie wynosi oko&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o 0.5-1.5% (g&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ównie siarczan wapnia). Jej najwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;niejszym komponentem jest siarczan wapnia.
"Solar salt" jako produkt naturalny jest otrzymywana g&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ównie w wyniku odparowania wody morskiej. Zawiera ona 85% chlorku sodu. Poziom nierozpuszczalno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci w wodzie wynosi dla tej soli 0.03%. Zwykle jest sprzedawana w formie krystalicznej; czasami w formie grudek (kulek).
Sól odparowana jest otrzymywana poprzez wydobycie górnicze z pok&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adów soli rozpuszczonej. Wilgo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; jest odparowywana przy u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;yciu energii z gazu naturalnego lub w&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;gla. Sól ta zwiera pomi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzy 99.6 a 99.99% chlorku sodu.

3.2 Czy powinno si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; soli kamiennej, "solar salt" czy soli odparowanej w jednostkach zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Sól kamienna zawiera du&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;o materii, która nie jest rozpuszczalna w wodzie. W wyniku tego, zbiorniki jednostek do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania musza by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; czyszczone bardziej regularnie w przypadku u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia soli kamiennej. Sól kamienna jest ta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324;sza ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; sól odparowana czy "solar salt", lecz czyszczenie zbiorników mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e kosztowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wiele czasu i pieni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzy.

"Solar salt" zawiera troch&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;cej substancji nierozpuszczalnych ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; sól odparowana. Kiedy podejmowana jest decyzja co do wyboru soli, powinno by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wzi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;te pod uwag&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; ile soli jest u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywanej, jak cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;sto jednostka do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wymaga czyszczenia oraz projekt urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania. Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li zu&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycie soli jest niskie, sole te mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; stosowane naprzemiennie. Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li zu&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycie soli jest du&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e, nierozpuszczalne sole b&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;d&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; nagromadza&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; szybciej w przypadku u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia "solar salt". Dodatkowo, zbiornik b&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzie wymaga&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322; cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;stszego czyszczenia. Wtedy zalecana jest sól odparowana.

3.3 Czy jest szkodliwe mieszanie soli ro&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;nego typu w procesie zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Ogólnie nie jest szkodliwe mieszanie soli w jednostkach zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. Istniej&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; jednak typy urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania, które zaprojektowane s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; dla specyficznych produktów do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. W przypadku u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia produktów alternatywnych, jednostki te nie b&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;d&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; dobrze funkcjonowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y.
Mieszanie soli odparowanej z kamienn&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; nie jest zalecane, poniewa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e powodowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; zaczopowanie zbiornika jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. Zalecane jest zastosowanie innego rodzaju soli dopiero kiedy zbiornik zostanie ju&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; opró&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;niony z danego typu soli. Pozwala to unikn&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; problemów w funkcjonowaniu urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia.

3.4 Jak cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;sto powinno dodawa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; sól do urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Sól dodaje si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; zwykle do zbiornika podczas regeneracji jednostki. Im cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ciej jednostka jest regenerowana tym cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ciej sól musi by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; dodawana.
Zwykle jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; sprawdzane raz na miesi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c. Aby zagwarantowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; satysfakcjonuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; produkcje wody mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kkiej, poziom soli powinien by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; zawsze utrzymywany co najmniej jako pó&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;pe&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ny.

3.5 Jak to si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; dzieje ze czasami woda nie staje si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka po dodaniu soli?

Zanim sole zaczn&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; w jednostce do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody, musz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; chwile poby&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; w zbiorniku ze wzgl&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;du na to &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e sole rozpuszczaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; wolno. Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li regeneracja zostanie rozpocz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;ta natychmiast po dodaniu soli do zbiornika, urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e nie dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; zgodnie ze standardami.
Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li nie zachodzi zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e to równie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; oznacza&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; dysfunkcje urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia lub problem z sol&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;, która jest stosowana.

4. Koszty zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania

4.1 Ile kosztuje urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody?

Niektóre urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; bardziej wydajne ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; inne i w konsekwencji ceny mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; ró&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263;. Istniej&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia kontrolowane na czas oraz z pomiarem ilo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody. Te kontrolowane wodo-metrem daj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; najbardziej mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; na funt soli.
Niektóre jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;aj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; na energie elektryczna, lecz niektóre bardziej nowoczesne u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; energii wodnej. Koszty jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody zale&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; w du&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ym stopniu od rodzaju urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia oraz rodzaju energii, ale równie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; od twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody, która ma by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczana i zu&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia wody. Kiedy woda jest bardzo twarda i u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywana w du&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ym stopniu, koszty zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody wzrastaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;.

Koszt urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e waha&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; pomi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzy € 0,20 a € 0,40 na dzien.
Koszty urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; zwykle przewy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;szane przez zyski i oszcz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dno&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci otrzymane z u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycia jednostek do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody.

4.2 Ile kosztuje urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody w czasie eksploatacji?

Koszty bie&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce to praktycznie koszty soli. Wynosi to oko&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o € 1,95 na osob&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; w gospodarstwie domowym na miesi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c.

5. Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody pitnej

5.1 Czy firmy wytwarzaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; pitna zawsze u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; procesu zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania?

Mimo &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e firmy produkuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; maj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;liwo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; produkcji wody zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczonej, nie zawsze to robi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;. Firma taka musi jedynie doda&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody do systemu oczyszczania wody aby w tani sposób moc produkowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;.
Lecz wówczas konsumenci nie mieliby wyboru do picia wody nie zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczonej.
Problemy zwi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;zane z tward&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; najcz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ciej pojawiaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; kiedy woda jest podgrzewana. W rezultacie, twarda woda powoduje kilka problemów dla firm dostarczaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cych wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;, zw&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;aszcza kiedy tylko zimna woda przep&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywa przez ich ruroci&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;gi.

5.2 Czy woda zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona jest bezpieczna do picia?

Woda zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona wci&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; zawiera wszystkie naturalne minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y, których potrzebujemy. Jest jedynie pozbawiona zawarto&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wapnia i magnezu a zawarto&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; sodu jest dodawana do tej wody podczas procesu zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania. Dlatego w&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;nie w wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kszo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci przypadków, woda zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona jest bezpieczna do picia. Jest zalecane aby woda zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona zawiera tylko do 300mg/L sodu.
W niektórych przypadkach z wysokim stopniem twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody, woda zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona nie mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywana (produkcja mleka dla dzieci) ze wzgl&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;du na wysok&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; zawarto&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; sodu po przeprowadzeniu procesu zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania.

5.3 Czy sól z instalacji zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e dosta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; do wody pitnej?

Nie ma mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;liwo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci dostania si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; soli do wody pitnej przez instalacje do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody.
Jedynym celem w urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzeniach do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania jest zregenerowanie &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywic jonowymiennych, które usuwaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; z wody.

5.4 Ile sodu jest absorbowane po zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczeniu wody?

Pobranie sodu w wyniku spo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywania wody zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczonej zale&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;y do twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody. &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#346;rednio, mniej ni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; 3% pobrania pochodzi z wody zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczonej.
Wed&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ug oblicze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324; cz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owiek konsumuje oko&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o dwóch, trzech &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;eczek soli dziennie, z ro&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;nych &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#378;róde&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;. Zak&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c dzienne spo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ycie sodu wynosz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce 5 gram z po&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywienia i konsumpcji trzy czwarte wody, udzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322; sodu (Na+) w wodzie z domowego procesu zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody jest minimalny w porównaniu z ca&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;kowitym pobraniem z jedzenia bogatego w sód.

5.5 Czy zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody pozbawia j&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; istotnych minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ów?

Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody nie pozbawia wody istotnych minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ów. Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie usuwa z wody jedynie minera&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y, które powoduj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wody, takie jak wap&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324;, magnez czy &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;elazo.

6. Utrzymanie procesu zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania

6.1 Kiedy &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywica jonowymienna musi by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wymieniona?

Kiedy woda produkowana nie jest wystarczaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;co mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka, najpierw powinny by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wzi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;te pod uwag&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;liwe problemy z sol&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywan&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania lub mechaniczna dysfunkcja elementów jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li elementy te nie s&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; powodem niesatysfakcjonujacych wyników zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody, mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; to czas aby wymieni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywice, albo nawet ca&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a jednostk&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody.
W wyniku do&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;wiadczenia wiadome jest, &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e wi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kszo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; jednostek do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania z &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywicami i wymieniaczami jonowymi maj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; trwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; oko&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o 20-25 lat.

6.2 Czy zbiornik z roztworem soli wymaga czyszczenia?

Zwykle nie jest to wymagane aby czy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; ten zbiornik, dopóki sól u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywana w procesie nie jest bogata w sk&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;adniki nie rozpuszczalne w wodzie lub nie ma &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;adnego powa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;nego uszkodzenia zbiornika.
Je&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;li materia nierozpuszczalna nagromadzi si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; na wymieniaczu, zbiornik powinien by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; oczyszczony aby zapobiega&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; uszkodzeniom ca&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ego urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia.

6.3 Co to jest 'mushing' i czemu powinno si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; tego unika&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263;?

Kiedy sól w postaci lu&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#378;no upakowanych kulek lub w formie kostek jest u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywana, mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e ona tworzy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; ma&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;e kryszta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ki odparowanej soli podobne do zwyk&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ej soli kuchennej. Kryszta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;y te mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;czy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; tworz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c g&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;sta mas&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; w zbiorniku z roztworem soli. Zjawisko to znane pod nazw&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; "mushing" (papka) mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e zak&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;óca&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; powstawanie roztworu soli. Powstawanie solanki to najwa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;niejszy element regeneracji &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywicy jonowymiennej w urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzeniu do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. Bez roztworu soli woda mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka nie mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wyprodukowana.

7. Dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;anie jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody

7.1 Czy roztwór solny mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e zniszczy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; bezodp&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywowy zbiornik/szambo?

Stowarzyszenie na Rzecz Jako&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci Wody (WQA) przeprowadzi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;o badania na ten temat. Badania te wskazuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e odpowiednio usytuowany zbiornik bezodp&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywowy, który dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a w&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ciwie, nie mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e zosta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; zniszczony przez przez roztwór soli uwalnianej z urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody. A woda mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e nawet przyczyni&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; si&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281; do zredukowania ilo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci detergentów uwalnianych do szamba.

7.2 Czy urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;yte z rurami o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owianymi?

System rur o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owianych musi by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wymieniony przed tym jak zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczona woda b&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;dzie wyprodukowana. Cho&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; system rur z o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owiu nie powoduje problemów w przypadku twardej wody, zalecana jest ich wymiana mimo wszystko. Kiedy naturalnie lub sztucznie powsta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;a woda mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka przep&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ywa przez tego typu rury, mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e to powodowa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; uwalnianie o&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;owiu do wody.

7.2 Czy mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;na dokona&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; pomiaru twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody?

Tak, chocia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; system do pomiaru twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody jest aplikowany g&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;ównie w urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzeniach do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody w przemy&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;le.
Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do pomiaru twardo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;ci wody - Testomat

8. Zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczanie wody w gospodarstwach domowych

8.1 Czy urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; przeniesione podczas przeprowadzki?

Nowoczesne jednostki do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; przenoszone w czasie przeprowadzki. Technika instalacji zapewnia szybkie i &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;atwe dopasowania po&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cze&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#324;, podobne do tych u&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;ywanych w pralkach.
To co musi by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; wykonane to zamkniecie zaworów wlotu i wylotu urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania i otwarcie zaworu omijaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cego pozwalaj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;c na przep&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;yw wody twardej do zbiornika magazynuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cego i kranu w gospodarstwie domowym. Nast&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;pnie urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenie do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania mo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e zosta&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; od&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;czone, przeniesione i tam ponownie pod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;czone.

8.2 Czy &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;cieki z urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody mog&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; by&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#263; bezpo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;rednio uwalniane do ogrodu?

Poniewa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; roztwór wodny zmienia ci&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;nienie osmotyczne na którym ro&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;liny "bazuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;" przy regulacji zapotrzebowania na wod&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;, bezpo&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#347;redni zrzut roztworu soli zawieraj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;cych chlorek sodu lub potasu nie jest zalecany.

8.3 Czy mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka woda pomaga w problemach z such&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; skóra?

S&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261; przypadki &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380;e ludzie z problemami suchej skóry odczuli pozytywne dzia&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;anie wody mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kkiej, poniewa&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#380; woda mi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kka jest &http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;agodniejsza dla skóry i w&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#322;osów.

Zalecany temat do przeczytania: Urz&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;dzenia do zmi&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#281;kczania wody

Inne interesuj&http://www.lenntech.com/polski/zmiekczanie-wody-FAQ.htm#261;ce tematy: Historia oczyszczania wody (ang.)

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved