Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Usuwanie żelaza

Usuwanie żelaza jest techniką stosowaną do usuwania nadmiaru żelaza i manganu z wody. Żelazo i mangan powodują niepożądane strącanie się i zabarwienie wody.

Metoda usuwania żelaza opiera się na kontrolowanym strącaniu żelaza i manganu. Jest to zwykle przeprowadzane poprzez mieszanie wody z powietrzem a następnie zastosowanie filtrów piaskowych.

Ważna jest w tym procesie wartość pH wody. Usuwanie żelaza jest zwykle łatwiejsze niż usuwanie manganu. Wysokie stężenie żelaza powinno być traktowane przez dwa lub więcej systemy w seriach.

Kompleksowe wiązania żelaza i manganu np. kompleksowe wiązania z kwasami humusowymi mogą być bardzo trudne do usunięcia. W tej sytuacji utlenianie ozonem jest rozwiązaniem.

W celu usunięcia żelaza, jest również możliwe aby strącić żelazo jako węglan lub w procesie wymiany jonowej. System wymiany jonowej jest używany tylko w przypadku niskiego stężenia Fe 2+. Dodatkowo, żywica jonowymienna usuwa inne kationy takie jak Ca 2+. Dlatego właśnie zaleca się jej stosowanie tylko w przypadkach niskiego stężenia żelaza i manganu.Nowe: Usuwanie żelaza metodami fizyko-chemicznymi

Usuwanie manganu metodami fizyko-chemicznymi

Problemy z bakteriami związane z żelazem w studniach

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved