Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Medium filtracyjne KDF

Co to jest medium filtracyjne KDF?

Zloze filtracyjne KDF (Kinetic Degradation Fluxion) to granulat typu miedź-cynk o wysokiej czystości, który redukuje zanieczyszczenia w wodzie na zasadzie reakcji utleniania/redukcji (redoks). Granulat jest używany w podczyszczaniu, oczyszczaniu wstępnym wody i oczyszczaniu ścieków, aby przedłużyć trwałość systemów i zredukować zanieczyszczenie metalami ciężkimi, chlorem oraz siarkowodorem.

 

W jakich formach dostępny jest KDF?


KDF 55 średni (regular): zaprojektowany aby redukować lub usuwać chlor i rozpuszczalne metale ciężkie


KDF 85: używany do usuwania z wody lub redukcji w wodzie stężenia żelaza i siarkowodoru


KDF-F drobny: może być wbudowany w bloczki węglowe i inne matryce


KDF-C gruboziarnisty: używany do usuwania lub redukcji rozpuszczalnych metali ciężkich i chloru


Jak działa KDF?

KDF redukuje lub usuwa chlor, żelazo, siarkowodór, ołów, rtęć, węglany wapnia, magnez, chrom, bakterie, algi i grzyby. Elektrony są wymieniane z zanieczyszeniami, zamieniając je w niegroźne elementy. Podczas tej reakcji, elektrony są przenoszone między cząsteczkami i powstają nowe związki.

Jak usuwane są: chlor, żelazo, siarkowodór i metale ciężkie?

Usuwanie chloru
KDF 55 średni może usuwać ponad 99% wolnego chloru elektrochemicznie, poprzez redukcję rozpuszczonego chloru w postaci gazowej do jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie.
Do usuwania chloru w miejscach użycia wody, KDF media jest włączany do filtrów w prysznicach oraz w wkładach kranów.

Usuwanie żelaza
KDF usuwa żelazo z wody, albo indywidualnie albo w połączeniu z innymi technologiami oczyszczania.
KDF działa jak katalizator do wymiany rozpuszczalnych kationów żelazawych w nierozpuszczalne kationy wodorotlenku żelazowego, który jest łatwo usuwany przez regularne płukanie zwrotne (przepuszczanie przez filtry lub membrany wody odwrotnie do jej przepływu w celu usunięcia zawiesiny, tzw "backwashing").
KDF 85 średni usuwa ponad 90% żelaza z dostarczanej wody gruntowej.

Usuwanie siarkowodoru
KDF 85 średni eliminuje H2S poprzez przekształcanie siarkowodoru w postaci gazowej do nierozpuszczalnych siarczków (obojętny i nieszkodliwy element). Kiedy woda zanieczyszczona siarkowodorem przechodzi przez filtr KDF, miedź w medium KDF traci elektron a siarka otrzymuje elektron. Powstaje siarczek miedzi oraz woda. Siarczek miedzi jest nierozpuszczalny w wodzie i może zostać usunięty w procesie płukania zwrotnego (przepuszczanie przez filtry lub membrany wody odwrotnie do jej przepływu w celu usunięcia zawiesiny). Okresowe płukanie zwrotne eliminuje nagromadzone substancje wytrącone z powierzchni złoża.

 


Usuwanie metali ciężkich
KDF 55, KDF 85 i KDF-C mogą usuwać do 98% kationów rozpuszczalnych w wodzie (dodatnio naładowanych jonów) ołowiu, rtęci, miedzi, niklu, chromu i innych rozpuszczonych metali. Podczas filtracji przez KDF media, rozpuszczalne kationy ołowiu są redukowane do nierozpuszczalnych atomów ołowiu, które pokrywają powierzchnie złoża. Inne metale ciężkie wiązane są na medium i mogą zostać z niego odzyskane.

Czy medium filtracyjne KDF kontroluje wzrost mikroorganizmów?

KDF kontroluje wzrost bakterii, alg i grzybów w mediach takich jak filtry na węglu aktywnym, wydłużając zużycie węgla, a także chroniąc membrany odwróconej osmozy i wymieniacze jonowe przed procesem wzrostu biologicznego.
KDF zabija bakterie przez bezpośredni kontakt elektrochemiczny i tworzenie się na krótko rodników hydroksylowych i nadtlenku wodoru, które to oba zakłócają funkcjonowanie mikroorganizmów.

Gdzie jest stosowany KDF?

KDF może być użyty indywidualnie albo w ochronie istniejących systemów oczyszczania wody:

 • Oczyszczanie wody z wodociągu miejskiego: KDF jest używany do usuwania chloru i innych zanieczyszczeń z wody pochodzącej z wodociągu miejskiego zaopatrującego szkoły, biura etc.

 • Inne zastosowania oczyszczania wody: KDF używany jest w systemach oczyszczania wody służących komercyjnym obiektom takim jak hotele czy restauracje

 • Oczyszczanie wody używanej do różnych procesów: KDF używany jest do usuwania chloru i kontrolowania wzrostu bakterii w dużych przemysłowych urządzeniach oczyszczania wody obsługujących chłodnie kominowe, urządzenia produkcji żywności i napojów, i przemysłowe pralnie("industrial laundry facilities")

 • Oczyszczanie wody z przemysłu medycznego: KDF stosowany jest w laboratoriach i centrach medycznych lub w usuwaniu rtęci i innych metali ciężkich rozpuszczalnych w wodzie zaopatrującej szpitale i w ściekach przed ich zrzutem

Jakie są zalety medium filtracyjnego KDF?

 • Skuteczne usuwanie szerokiego zakresu zanieczyszczeń

 • Wydajność ekonomiczna

 • Przedłuża czas zużycia się i skuteczność filtrów z węgla aktywnego (GAC)

 • Pozostaje skuteczny przy wyższych temperaturach wody

 • Recylkulowany

 • Jest dostępny w czterech rodzajach granulatów, każdy zaprojektowany do specyficznych potrzeb

 • Bardziej skuteczny niż węgiel impregnowany srebrem

 • Nie wymaga rejestracji EPA

Jakie są wady stosowania KDF?

 • Najlepiej jeśli jest połączony z innymi metodami filtracji dla całkowitej ochrony,

 • Filtry KDF nie usuwają samodzielnie zanieczyszczeń organicznych (pestycydów, produktów ubocznych dezynfekcji, MTBE etc.), lub cyst pasożytów (giardia and cryptosporidium). Jeśli któryś z tych elementów ma być usunięty, inne strategie bedą musiały być zastosowane w połączeniu z KDF,

 • Filtry KDF musza być okresowo poddawane procesowi płukania zwrotnego z użyciem gorącej wody, aby usunąć nierozpuszczalne zanieczyszczenia. To wiąże się ze zużyciem dużej ilości gorącej wody i nie da się uniknąć przechodzenia nagromadzonych na filtrze elementów do wody podczas płukania.

Zobacz zeolity i wkłady filtracyjne Matrikx z węglem aktywnym.

Sprawdź również następujące strony:

Filtracja wody

Dezynfekcja wody

Odwrócona osmoza

Produkcja wody demineralizowanej

 

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved