Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Flotacja to separacja typu ciało stałe a ciecz lub ciecz-ciecz. W przeciwieństwie do procesu sedymentacji jest ona stosowana do usuwania cząsteczek zanieczyszczeń o gęstości niższej od tej jaką ma ciecz, w której się one znajdują.

Istnieją trzy typy flotacji: naturalna, wspomagana i wymuszona.

Naturalna flotacja

Flotacja wspomagana

Flotacja wymuszona

Zachodzi jeśli różnica w gęstości jest naturalnie wystarczająca do zajścia procesu separacji.

Zachodzi kiedy zastosowane są zewnętrzne czynniki w celu promowania separacji cząsteczek, które naturalnie unoszą się na powierzchni.

Zachodzi kiedy gęstość cząsteczek jest sztucznie zmniejszana aby pozwolić cząsteczkom na unoszenie się na powierzchni. Opiera się to na zdolności cząsteczek danego ciała stałego lub cieczy do łączenia się z pęcherzykami gazu (zwykle powietrza) w celu wytworzenia połączenia cząsteczka-gaz o gęstości mniejszej niż ciecz.

Flotacja z powietrzem rozpuszczonym: DAF (Dissolved Air Flotation) jest procesem flotacji wymuszonej z użyciem bardzo drobnych pęcherzyków powietrza lub tzw. « mikropęcherzyków» o wielkości średnicy od 40 do 70 μm.

Mechaniczna flotacja jest to termin używany w przemyśle do określenia zastosowania rozproszonego powietrza w celu wytworzenia pęcherzyków o wielkości średnicy 0.2 do 2 mm.

Warunki zastosowania różnych procesów flotacji w oczyszczaniu ścieków są podsumowane w poniższej tabeli:

Typ flotacji

Zastosowany przepływ powietrza [Nl.m-3 wody]

Wielkość pęcherzyków

Nakład mocy na oczyszczany 1 m3

[Wh.m-3 ]

Teoretyczny czas retencji [min]

Hydraulic surface loading [mgodz-1 ]

Wspomagana (usuwanie tłuszczu)

100-400

2-5 mm

5-10

5-15

10-30

Mechaniczna (flotacja piany)

10.000

0.2-2 mm

60-120

4-16

Flotacja z rozpuszczonym powietrzem (klarowanie)

15-50

40-70 μm

40-80

20-40 (bez flokulacji)

3-10Źródło: Water treatment Handbook Degrémont

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved