Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza Lenntech Oczyszczanie Wody i Powietrza

Wymieniacze jonowe - reakcja

Reakcja w wymieniaczu jonowym

Wymieniacze jonowe (jonity) to nierozpuszczalne substancje w postaci granulatu posiadające w swojej strukturze cząsteczkowej rodniki kwasu lub zasady, które mogą być wymieniane. Jony naładowane dodatnio lub ujemnie połączone z tymi rodnikami są wymieniane na jony z roztworu cieczy o tym samym znaku, w czasie kiedy wchodzą ze sobą w kontakt.

Wymiana jonowa zachodzi kompletnie bez:

  • pogorszenia warunków i zmiany rozpuszczalności
  • zmiany całkowitej liczby jonów w cieczy przed wymianą jonową

Obecnie, substancje wymiany jonowej są prawie wyłącznie używane pod nazwą żywic. Istnieją dwie kategorie żywic: żywice typu żel oraz te typu makroporowatego lub luźno połączonego ("loosely cross-linked"). Ich podstawowa struktura jest identyczna: struktura makrocząsteczkowa jest uzyskiwana w obu przypadkach w procesie polimeryzacji ("co-polymerization"). Różnica między tymi dwoma typami żywic odnosi się do ich porowatości.

Żywica typu żel posiada naturalną porowatość ograniczoną do odległości miedzy cząsteczkami. Jest to struktura typu mikroporowatego.

Żywice typu makroporowatego posiadają dodatkową sztucznie wytworzoną porowatość, która jest osiągana poprzez dodatek substancji przeznaczonych do tego właśnie celu.

Wymieniacz jest określany jako monofunkcyjny jeśli istnieje tylko jeden rodzaj rodników, a nazywany jest polifunkcyjnym jeśli cząsteczka zawiera rożne typy rodników.

Żywice jonowymienne:

- Lanxess - Lewatit

- Dowex

- Purolite

- Rohm & Haas

o Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved