Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Systemy deznfekcji UV

Wzrastająca świadomość społeczna o zanieczyszczeniu zasobów wodnych jest widoczna w ostatnich latach, co z kolei, prowadzi do pomyślnie zastosowanych alternatywnych metod oczyszczania wód, takich jak np. dezynfekcja UV.

Oczyszczanie ścieków

Baseny

Zastosowania domowe

Dezynfekcja powierzchni za pomocą UV

UV w hydroponice

Traktowanie syropu cukrowego

LEGIONELLA

UV info

Lenntech oferuje kompletne systemy UV dla przemysłów o wysokiej technologii takich jak farmaceutyczny, chemiczny, produkcja półprzewodników, napojów, produkcja wody pitnej czy działalność platform wiertniczych i innych.

Z drugiej jednak strony, domowe systemy UV o niskich kosztach przyczyniają się do pomyślnego rozwiązywania na wiele lat indywidualnych problemów jakości wody .

Zastosowanie:

Zastosowanie ozonu i UV w procesach wody używanej w firmie farmaceutycznej


Zalety:
- UV nie zmienia smaku, zapachu, kolorytu ani odczynu pH wody
- UV nie wymaga dodatku związków chemicznych
- UV nie powoduje uwalniania toksycznych produktów ubocznych do wody
- systemy UV nie zajmują dużo miejsca i są łatwe do zainstalowania
- systemy UV wymagają nie wielu zabiegów utrzymywania
- koszty bierzace są często niższe od kosztów zużycia światła żarówek w domach

o Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved