Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Przepływowe systemy UV

Oczyszczanie przepływowe za pomocą UV

Przepływowy system UV ("UV Effluent System") opiera się na przepływie przez układ otwartego kanału, który jest wbudowany w kanały ze stali nierdzewnej dostarczane przez Willand, lub z betonu dostarczane z innych źródeł.

System przepływowy używa promieniujących lamp rtęciowych UV o średnim ciśnieniu, który umożliwia zastosowanie zróżnicowanej produkcji przez lampy w zależności od ustawienia ich mocy. Wydłuża to czas do wyczerpania się lamp oraz zwiększa wydajność energetyczną poprzez kontrolowanie dawki UV.

Każdy system składa się z układu lamp UV podzielonych na niezależnie usuwalne "półki" wspierające lampy, które mogą być wyjęte bez potrzeby wyłączania systemu.

o Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved