Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

Systemy zmiękczania wody

Twardość wody jest powodowana przez dane sole. Główne jony powodujące twardość wody to wapń (Ca2+), magnez (Mg2+) i wodorowęglan (HCO3-). Te jony lub minerały określane są jako kamień w rurociągach i instalacjach systemów wody pitnej oraz wody używanej w rożnych gałęziach przemysłu. Jednostki do zmiękczania wody oferują rozwiązanie w oczyszczaniu wody twardej i usuwaniu tworzącego się kamienia.

W wielu zastosowaniach, np. w przygotowywaniu wody pitnej, wody w produkcji żywności i napojów, ale również wody do chłodzeniu i wody doprowadzanej do bojlera twardość wody ma duże znaczenie.


Twardość jest zwykle mierzona w stopniach niemieckich lub francuskich lub na podstawie (ekwiwalentu) stężenia Ca2+. Jednostki do zmiękczania wody to specyficzne wymieniacze jonowe (jonity) zaprojektowane w celu usuwania jonów wielowartościowych z ładunkiem dodatnim.

Lenntech oferuje jednostki do zmiękczania wody i niezbędny do nich sprzęt dla gospodarstw domowych, laboratoriów i zastosowań przemysłowych. Wszystkie jednostki do zmiękczania wody firmy Lenntech są wyposażone w sterowniki FLECK. Instalacja jednostek jest prosta i może być wykonana przez hydraulika lub innego technika.

Jednostki do zmiękczania wody są automatycznie regenerowane przy pomocy soli. (W razie potrzeby serwisu, naprawy lub zapotrzebowania na części urządzenia do zmiękczania wody lub zestawy do przeprowadzania testu twardości wody, skontaktuj się z nami).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procesu zmiękczania przejdź na stronę FAQ o zmiękczaniu wody gdzie znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat urządzeń do zmiękczania wody oraz ich działania i obsługi.

Testomat; Automatyczne urządzenie do kontroli twardości wody

Fleck Softeners

o Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved