Urządzenia pomiarowe

serie urządzenia do monitorowania i kontroli ozonu w powietrzu

Ozon w powietrzu

Ozon o wysokim stężeniu

Pozostałość ozonu

Urządzenie do pomiaru stężenia tlenu


Lenntech dostarcza szeroki zakres urządzeń pomiarowych, i jest wyspecjalizowany w pomiarze stężenia ozonu w rożnych zastosowaniach.

Do pomiaru stężenia ozonu w środowisku pracy (wartości MAC) dostępne są czujniki wysokich stężeń ozonu (kontrola ozonu produkowanego przez generatory ozonowe) oraz pomiar stężenia ozonu w wodzie.


Lenntech BV

Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft
The Netherlands

tel: +31 152 610 900

fax: +31 152 616 289

e-mail: info@lenntech.com


Bookmark and Share